Teknoloji geliştikçe, gündelik hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Bunun sebebi yeni teknolojilerin, kullandığımız cihazların yanı sıra, medya ve iletişim araçlarımızda da sıkça kullanılıyor olması. Örneğin yeni bir cep telefonu aldığımızda, telefonun sahip olduğu yeni teknolojiler o telefonun niteliklerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bize yeni iletişim yöntemleri de sunuyor. Biz de bu yöntemleri kısa zamanda benimseyip, günlük hayatımızda kullanarak içselleştirmiş oluyoruz.

Her gün yeni bir teknolojiyle tanışırken bu alanda ne kadar büyük mesafe kat ettiğimizi çoğumuz fark etmiyor olabiliriz. Fakat geçmişte kullandığımız iletişim araçları ile bugünküler arasındaki farkı incelediğimizde, yeni teknolojilerin  iletişim şeklimizi neredeyse temelden değiştirdiğini görüyoruz.

Geleneksel iletişim araçlarının çoğu tek yönlüdür. Mesajı veren, mesajını ulaştırmak istediği kişiye/kişilere tercih ettiği iletişim aracı yoluyla hitap eder ve mesajın yerine ulaşmasını bekler. İster haberleşme amacıyla yazılmış bir mektup, ister bir televizyon programı, ister bir ürünü tanıtmak için basılmış bir  broşür olsun, geleneksel iletişim araçlarımız yani geleneksel medyada bilgi akışı hep tek yönlüdür. Oysa bugün, tek yönlü iletişim yöntemleri yerine, tarafların karşılıklı iletişimde olduğu yöntemler tercih ediliyor. Bir haber okuduğumuzda ya da bir reklam gördüğümüzde yorum yazmak, paylaşmak veya beğenip beğenmediğimizi ifade etmek istiyoruz.

İletişim şeklimizi en fazla etkileyen teknoloji ise internet. Çünkü internet, sahip olduğu teknoloji sayesinde, hem bireyleri birbirine daha da yakınlaştırıyor hem de mesajın yorumlanması açısından daha eşit kılıyor. Mesaj veren ile alan arasındaki ilişki, mesaj veren ile mesaja anında yanıt (tepki) veren arasında, tarafların eşit şartlarda olduğu bir ilişkiye dönüşüyor. Eskiden bir köşe yazarının görüşlerine katılmayan okurların herhangi bir tepki vermesi veya yazarla etkileşime girmesi beklenmezdi. Belki bazı okurlar, tepkilerini mektup yazarak ya da faks çekerek yazara iletmeyi tercih edebilirdi. Oysa bugün, aynı yazıyı ister internet ortamında, ister kağıda basılmış gazetede okuyalım, yazara tepkimizi hemen gösterebiliyoruz. Beğen butonuna basarak  arkadaşlarımızla paylaşarak, makalenin altına yorum yazarak, bunların hiçbiri için uygun platform yoksa yazara e-posta göndererek iletişim kurabiliyoruz. Üstelik bu tür iletişimi o kadar benimsedik ki, iki yönlü iletişime izin vermeyen kişileri ya da kuruluşları yadırgar hale geldik.

  1. Deniz YILDIRIM
    3 May 2011 10:15 pm

    Sessiz çığlıkların isyanı..Cevaplandırılan tüm teknoliler Evet yeni iletişim yönteminin en önemli etmeni. insanlar artık düşüncelerini yansıtabildikleri , tepkilerini ifade edebildikleri,şikayet /memnuniyet ilettikleri hizmet ve ürünleri tercih ediyorlar. bunda herhalde küçükken susturulmamızın, sistemin insanları tepkisizleştirmesinin önemli etkisi olduğunu düşünüyorum Ve insanlar artık yeni teknojiler ile sessizlik zamanlarının çığlığını atıyorlar..

  2. Dünya Gündemi
    17 May 2011 9:26 am

    İletişim gün geçtikçe hızlı bi şekilde yeniliğe uğruyor. Ayak uydurmak artık zorlaştı eğitimde iletişim yerini almalıdır diye düşünüyorum. artık okullarda iletişim hakkında kısada olsa bi ders olmalı. insanlar iletişim den geri kalmamalıdır

Yorum Yapın