Genişbant internetin hayatımıza girdiği günden beri duyduğumuz hikayelerin pekçoğu, yüksek teknoloji üreten şirketlerin internette yaptıkları sıradışı geliştirmeler, büyük kalabalıkların bu sürece ne kadar kolay uyum sağladıklarıyla ilgili şaşırtıcı detaylarla doluydu.

Tüm bu teknolojik gelişim, öncelikle içeriğin, dolayısıyla bilginin de dolaşımını inanılmaz bir hızda arttırdı. Bugün evimizin konforunda pekçok hizmete bilgisayarımız üzerinden ulaşabiliyor ve anlık olarak servis alabiliyoruz. Online rezervasyon hizmetlerinden, temel sağlık bilgilerine vb. doktorunuzdan veya sağlık konusunda danışacağınız kişilerden almak mümkün. Artık binlerce km. uzaktaki bir doktor kısa sürede raporlarınızı inceleyerek tedavi önerisinde bulunabiliyor, hatta sizi bir robot yardımıyla ameliyat edebiliyor. Bu büyüklükte bir verinin hızla ve kesintisiz akmasını sağlayan şey genişbant internetin kendisidir. Bu durumda internet servisine ulaşımın bir insan hakkı olarak kabul edilip yasalara bile girmesine şaşmamak gerek.

Evde sunulacak hasta bakım hizmetlerinden, hasta takip sistemlerine kadar pekçok konuda internetin olanaklarından faydalanmak hastane yüklerini azaltırken, hastaların evlerinin konforundan ayrılmadan, hastane ortamının yaratabileceği olası depresif etkilerden uzak olarak tedavi edilebilmelerini mümkün kılmaktadır. Hasta takip hizmetlerinde acil durumlarda kısa sürede hastaya ulaşılmasını sağlayacak alarm ve destek hizmetleri de internetin sağladığı geniş olanaklar sayesinde otomatikleştirilebilmektedir. Bu sistemlerin gelişmesinde sabit internet hizmetleri yanında 3G ve 4G ile genişleyen mobil genişbant hizmetleri de büyük fayda sağlamaktadır. Hastaları hareket halindeyken monitör edebilmenin yanında anlık verilerin lokasyondan bağımsız olarak sağlık merkezi ile paylaşılabilmesi, ileride kalp krizi ve yüksek tansiyon gibi acil müdahelenin önem taşıdığı hastaların kurtarılmasında geniş bant internet bağlantısının kritik bir rol oynayacağı ortaya çıkmaktadır. Sabit ve mobil ulaşım yanında geniş kapsamlı WiFi ağları da bu yapının gelişmesi ve ulaşılabilirliği adına büyük katkı sağlayacaktır.

Genişbant internet uygulamaları, hastalara sağladığı kolaylıkların yanısıra doktor eğitiminin büyük ve önemli bir parçası olan yüksek sayıda vaka görebilme, farklı ameliyat ve operasyonları ilk elden deneyimleme şansı veriyor. Böylece binlerce km. ötede gerçekleşen bir ameliyatı ilk elden takip edebilmenin yanında, operasyonu gerçekleştiren ekibin konu hakkında verdiği  bilgi ve ekip yönetimi konularında canlı olarak bilgi alma imkanı doğuruyor. Bu durum, genişbant internetin sadece bilginin değil deneyiminde taşınmasına yardımcı olmasını sağlıyor.

Bu ana kadar konunun hasta ve tedavi kısmına baktık, imkanlar bununla sınırlı değil. Doktorların kendi aralarında konsültasyon yapmaları ve deneyimlerini online olarak paylaşabilmeleri bilginin collabrative olarak büyütebilmesini sağlamaktadır. Hastalıkların tedavisinde yeni tedavi yöntemlerinin daha hızlı duyurulması, denenmesi ve farklı sonuçların karşılaştırılarak medikal olarak önerilen tedavilerin farklı hasta tipleri için nasıl sonuçlar yarattığını daha hızlı görmek tedavi yöntemlerinde daha dinamik kararlar vermeyi mümkün kılacaktır. Özellikle bugünlerde herkesin üzerinde dehşet senaryoları yazdığı global bir epidemi yaşanması durumunda bilginin anlık paylaşımının önemi giderek artacaktır. Bu anlamda genişbant internetin sunacağı fırsatlar gözardı edilemeyecek seviyede büyüyecektir.

İlaç ve tedavi araştırmaları yüksek maliyetli ve sabır isteyen araştırma şekilleri olmalarına rağmen bilginin hızlı sirkülasyonu daha etkin sonuçların alınmasına büyük destek sağlamaktadır.

Hastane ve hasta yönetimi konusunda doktorlara sunulan imkanlar, doktorların hata yapma riskini azaltırken hasta güvenliğine de destek oluyor. Tek bir veritabanı üzerinden hasta kayıtlarının düzenli tutulması, tüm hastane ve doktorlar ile paylaşılabilir olması, hastanın geçmişini bilerek daha doğru bir tedavi uygulanması konusunda da doktorlara büyük katkı sağlayacaktır.

Tüm bu kullanım alanlarının hasta ve hastanelere sunulabilmesi hem sağlık hizmetlerinde maliyet avantajları yaratırken hem de doğru tedavi ve müdahele yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda büyük bir adım atılmasını sağlayacaktır. Bu anlamda genişbant internetin hızlı yayılması, sadece bildiğimiz teknoloji ve bilgi paylaşımı alanının  dışında, günlük hayatın kolaylaştırılması adına pekçok fırsat sunmaktadır.

Bu yazı, 17 Aralık 2010 tarihinde Cumhuriyet Bilim Teknoloji ekinde yayınlamıştır.

  1. Henüz yorum yapılmamış.
Yorum Yapın