İnsanlığın gelişimine katkı sağlayan bilişim ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı değişim son hız devam ediyor. İnsanlığın değerini sağlamlaştıran anneler de bu sürece uyum sağlayarak, yaşanan e-dönüşümde çocuklarının gelişiminde önemli bir role sahip oluyor.

Günümüzde çocuklar internet teknolojilerinin hakim olduğu bir dünyaya doğuyor. Bu değişim ve gelişim sürecinde çocuklarını yetiştiren annelerin, dijital dünyaya entegre olmaları da büyük önem taşıyor. Çocukların interneti bilinçli kullanmalarından tutun; bu alanda yetkin kişiler olarak yetişmelerinde, becelerini geliştirmelerinde, annelerinden alacakları teşviğin ve desteğin çok değerli olacağı inancındayım. Gelecekte bu alanda yeni birçok meslek şekillenecek. Dijital dünyaya hakim ve yetkin çocukların profesyonel alanda başarı sağlama fırsatları da çok olacak.

TÜİK araştırmasına göre 2011 yılında Türkiye’de kadınların % 36.9’u, erkeklerin % 56.1’i bilgisayar kullanıyor.İnternet kullanım oranı ise kadınlarda % 35.3 iken, erkeklerde % 54.9. Türkiye’de 35 milyon üzerinde internet kullanıcısının olduğu ve facebook kullanıcı sayısının 30 milyonu aştığı düşünülürse Türk annelerinin dijital dünyada aktif olarak yer aldığını söyleyebiliriz. Google’ın, Türkiye’deki …